Відповідно до Закону України "Про охорону праці" служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі виробництва. Служба охорони праці складається з відділу охорони праці і фахівців цехів (заступників начальників цехів з охорони праці, інженерів з охорони праці, а також працівників, які суміщають обов'язки працівника з охорони праці).

На АТ «Марганецький ГЗК» створена і укомплектована згідно зі штатним розкладом служба охорони праці, яка здійснює свою роботу під керівництвом заступника голови правління з охорони праці.

Основні завдання служби охорони праці на АТ "Марганецький ГЗК":

  • - Розробка ефективної системи управління охороною праці і сприяння вдосконаленню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника. Забезпечення спеціалізованої підтримки рішень роботодавця в цих питаннях;
  • - Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на: усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів; попередження нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та інших випадків загрози життю або здоров'ю працюючих;
  • - Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних способів колективного та індивідуального захисту трудящих;
  • - Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, колективного договору та актів з охорони праці, які діють в межах підприємства.
  • - Інформувати і надавати роз'яснення працівникам комбінату з питань охорони праці.

Діяльність служби охорони праці на АТ "Марганецький ГЗК"

Для всіх керівників та інженерно-технічних працівників комбінату розроблені посадові інструкції. Для всіх професій та окремих видів робіт існують інструкції з охорони праці.

Службою охорони праці регулярно здійснюється контроль виконання заходів, спрямованих на забезпечення безпечного проведення робіт. Здійснюється керівництво процесом розробки раціональних пропозицій щодо поліпшення умов праці, і вносяться пропозиції при формуванні комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж. Працівниками служби охорони праці здійснюються планові, а також раптові перевірки стану охорони праці в нічні, вечірні, ремонтні зміни і вихідні дні.

Для активізації роботи з охорони праці в цехах комбінату розроблені і виконуються затверджені заступником голови правління з охорони праці заходи, спрямовані на зниження травматизму та кількості профзахворювань.

Щопонеділка проводиться прийом іспитів у інженерно-технічного персоналу на знання правил, норм та інструкцій з охорони праці комісією комбінату.

Згідно річного графіку проводяться комплексні обстеження цехів комбінату, за результатами обстежень створюються мобілізаційні накази.

З метою максимального зниження можливості травмування працівників, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах праці, поліпшено проведення передзмінного і післязмінну медогляду. Особлива увага приділяється вищезгаданим медоглядам в святкові, ремонтні та вихідні дні.

Для поновлення кабінетів з охорони праці в цехах комбінату за участю відділення виконавчої дирекції ФССНВ, відповідно до запропонованої тематики, придбані стенди і плакати, нормативна література з охорони праці.

При розробці положення «Про роботу з підрядними організаціями» передбачений пункт про застосування штрафних санкцій до підрядника в разі виявлення виконання робіт з порушеннями нормативних актів.

Розроблено та направлено до структурних підрозділів комбінату «Пам'ятка з охорони праці» для інженерно-технічних працівників.

Для вдосконалення системи управління охороною праці на комбінаті на базі відділу охорони праці створена «Електронна бібліотека з Охорони праці».

Охорона праці складається з трьох основних складових: забезпечення безпечних умов праці, постійного навчання персоналу, правильної з точки зору охорони праці поведінки кожного працівника підприємства. Якщо проаналізувати наявність цих компонентів на нашому підприємстві, то можна виявити певну тенденцію. Вдосконалення умов праці та навчання з питань охорони праці постійно здійснюється на комбінаті. Однак робота по впровадженню третьої складової часто носить формальний характер. Ми ж у своїй роботі особливу увагу звертаємо на формування у наших людей усвідомленого та відповідального ставлення до питань безпеки праці.

Конституція України гарантує кожному громадянину право на безпечну працю. Так як наше підприємство має підвищений рівень небезпеки, питання охорони праці та промислової безпеки стоїть на першому місці. Створення безпечних робочих місць, соціальний захист працюючих першочергове завдання керівників, адже життя і здоров'я людини – це найвища цінність.