• 14 мая 2022

УВАГА! ЗУПИНЕННЯ ДІЇ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.

З 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року, у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, в Україні введено воєнний стан.

АТ "Марганецький ГЗК" в умовах воєнного стану продовжує господарську діяльність з видобутку та збагачення руди марганцевої, відвантаження готової продукції покупцям, виплачувати заробітну плату працівникам та податки до бюджетів всіх рівнів. Незважаючи на складність ситуації АТ "Марганецький ГЗК" розуміє важливість продовження роботи, забезпечення життєдіяльності м. Марганець та підтримання економіки країни для протидії російській агресії.

В той же час, у зв’язку з недостатністю трудових ресурсів (призов на кінець квітня 2022 року – понад 400 працівників до лав Збройних Сил України, у тому числі 107 гірників, 25 машиністів екскаваторів, що становить 26% та 21% фактичного штату працівників, відповідно), паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, основних матеріалів для виконання гірничопрохідницьких та видобувних робіт, АТ "Марганецький ГЗК" не має можливості виконувати планові завдання, які передбачені Наказом №1, що призводить до погіршення фінансового стану підприємства та дефіциту обігових коштів для виплати заробітної плати працівникам, податків, оплати постачальникам.

У зв’язку із ситуацією, що склалася, за даними бухгалтерського обліку підприємство за I квартал 2022 року мало суттєві збитки своєї діяльності.

Незважаючи на фінансові складнощі, керівництвом вживається всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності підприємства та збереження трудового колективу. АТ "марганецький ГЗК" в лютому-квітні 2022 року виконало всі обов’язки перед бюджетними фондами та працівниками, в тому числі виплати, які передбачені Колективним договором. В той же час додаткові виплати, не передбачені діючим законодавством, відволікають обігові кошти від забезпечення процесу виробництва та виплати основної заробітної плати.

24 березня 2022 року набрав чинності Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" №2136-ІХ від 15.03.2022 року. Відповідно до статті 14 зазначеного Закону, з 24.03.2022 року призупинено дію статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та пункту 8.8 Колективного договору між правлінням та трудовим колективом АТ "Марганецький ГЗК" на 2012 рік (дію Колективного договору подовжено на 2022 рік), які передбачають виплати професійним спілкам коштів на проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи. При цьому, відповідно до статті 11 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", на час військового стану дія окремих положень Колективного договору за ініціативою роботодавця може бути зупинена.

З метою забезпечення працездатності основних та допоміжних підрозділів підприємства, максимального захисту його працівників, керівництво підприємства та професійні спілки, які діють на підприємстві, прийшли до згоди щодо необхідності зупинення на час воєнного стану дії окремих положень Колективного договору між правлінням та трудовим колективом АТ "Марганецький ГЗК" на 2012 рік (дію Колективного договору подовжено на 2022 рік), а також внесення змін до окремих його положень.

На підставі викладеного, статті 11 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", керуючись статтею 14 Закону України "Про колективні договори і угоди", пунктом 1.7 Колективного договору між правлінням та трудовим колективом АТ "Марганецький ГЗК" на 2012 рік (дію Колективного договору подовжено на 2022 рік), правління та профспілкові комітети АТ "Марганецький ГЗК"

 

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зупинити з 03 травня 2022 року на період воєнного стану дію таких пунктів Колективного договору між правлінням та трудовим колективом АТ "Марганецький ГЗК" на 2012 рік (дію Колективного договору подовжено на 2022 рік):

пункту 2.22.:

"Правління виплачує одноразове заохочення при виході працівника на пенсію за багаторічну сумлінну працю, розмір якого залежить від безперервного стажу роботи на комбінаті, перед виходом на пенсію:

– 10-15 років – 1,0 середньомісячної зарплати;

– 15 років та 1 день – 20 років – 1,5 середньомісячної зарплати;

– 20 років та 1 день – 25 років – 2,5 середньомісячної зарплати;

– 25 років та 1 день – 30 років – 3,0 середньомісячної зарплати;

– понад 30 років – 3,5 середньомісячної зарплати.

Підставою є спільне рішення адміністрації цеху (комбінату) та профспілкового комітету.

За рішенням адміністрації цеху (комбінату) та цехового комітету профспілки зазначене заохочення може не виплачуватись працівнику, який має протягом року перед звільненням порушення трудової та виробничої дисципліни, оформлені відповідними наказами та розпорядженнями, з якими працівник ознайомлений під розпис або при відмові його від ознайомлення, про що складено відповідний акт про відмову.

При відмові у виплаті заохочення цехом оформлюється відповідне рішення адміністрації цеху та цехового комітету з обов’язковим ознайомленням з ним під розпис працівника або складанням акту про його відмову від підпису.

У разі смерті працівника, який досяг вищевказаного безперервного стажу на комбінаті, зазначене заохочення аналогічно виплачується сім’ї померлого (дружині, чоловікові, синові, дочці, батькові, матері), за винятком випадків, якщо смерть настала внаслідок вживання спиртних напоїв на робочому місці.

Вказане заохочення виплачується і працівникам, які йдуть на пенсію через інвалідність, хворобу, травму тощо, за наявності відповідного безперервного стажу".

 

пункту 2.23.:

"Встановити щомісяця у 2012 році тля трудящих комбінату виділення позик на покращення житлово-комунальних умов, лікування. оплату за навчання та інщі у розмірі не менше ніж 40 тисяч гривень, але не більше 60 тисяч нривень."

 

підпункту 6.1.2. пункту 6.1.:

"Правління та адміністрація сприяють створенню необхідних умов для проведення спартакіад з масових видів спорту на комбінаті та участі працівників комбінату та членів їх сімей у міських, обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях".

 

пункту 6.3.:

"Правлінню та профкому комбінату, за наявності фінансових можливостей, надається право видавати безкоштовні путівки до 10% від їх загальної кількості, відповідно до спільної постанови Правління та профкому.

Правління зобов’язується купувати не менше 300 путівок до літніх таборів відпочинку дітям працівників комбінату".

 

пункту 7.2.:

"За новоприйнятими молодими працівниками закріпити наставників зі складу висококваліфікованих кадрових працівників. Проводити конкурси професійної майстерності з обов’язковим преміюванням, присвоєнням розряду в межах плану праці цеху та звання "Кращій молодий робітник за професією".

 

пункту 7.4.:

"Надавати молодим працівникам одноразову нецільову благодійну матеріальну допомогу у зв’язку із сімейними обставинами:

7.4.1. При першому одруженні у сумі 1700 гривень;

7.4.2. При народженні дитини сплачувати сім’ї допомогу у сумі 1500 гривень.

Матеріальна допомога виплачується за заявою працівників на голову правління з наданням необхідних документів за погодженням із профспілковим комітетом".

 

пункту 8.14.:

"На обраних та найнятих працівників профкомів, спортклубу, КДЮСШ, санаторію-профілакторію, Палацу культури поширюються: положення про преміювання, винагороди, заохочення, гарантії, компенсації та соціально-побутові пільги, допомоги на оздоровлення, встановлені Колдоговором".

 

2. Зупинити з 03 травня 2022 року на період воєнного стану дію підпунктів 1, 2 абзацу 1 пункту 5.15. Колективного договору між правлінням та трудовим колективом АТ "Марганецький ГЗК" на 2012 рік (дію Колективного договору подовжено на 2022 рік):

"Надавати працівникам, що є членами профспілок більше 3-х місяців, за рахунок підприємства додаткові оплачувані відпустки за сімейними обставинами:

– при вступі в шлюб працівника або його дітей – 3 дні. Дана відпустка надається при настанні даної події, або якщо подія співпадає з вихідними днями працівника, згідно графіку, на наступний день після вихідних, або за 3 дня до дня укладення шлюбу;

– при народженні дитини – батькові – 2 дні. Дана відпустка надається працівнику в період 1 місяця від дати народження дитини".

При цьому, працівник має право отримати додаткову відпустку для цілей та тривалістю зазначених в підпунктах 1, 2 абзацу 1 пункту 5.15. Колективного договору за власний рахунок без збереження заробітної плати.

 

3. Внести зміни до пункту 2.24. Колективного договору між правлінням та трудовим колективом АТ "Марганецький ГЗК" на 2012 рік (дію Колективного договору подовжено на 2022 рік), в редакції постанови №21/12 від 19.02.2015 року та викласти його в наступній редакції:

"2.24. Працівникам комбінату, що йдуть у щорічну чергову відпустку, надається матеріальна допомога на оздоровлення. З метою мотивації працівників комбінату, спрямованої на зниження захворюванності, нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення здійснюється диференційовано:

– працівникам, які не перебували на листках непрацездатності протягом календарного року (з 01 січня по 31 грудня), що передує календарному року, в якому працівнику надається щорічна чергова відпустка, та відпрацювали за своєю професією, посадою 100% робочого часу (включаючи переведення на іншу роботу за виробничої необхідності; час знаходження в щорічній черговій відпустці; виконання державних обов’язків; переведення на легку працю за станом здоров’я, але не більш ніж 14 календарних днів протягом року) – у розмірі 100% встановленого окладу, тарифної ставки;

– працівникам, які перебували на листках непрацездатності від 1 до 14 календарних днів протягом календарного року (з 01 січня по 31 грудня), що передує календарному року, в якому працівнику надається щорічна чергова відпустка, тимчасово переводились на легку працю за станом здоров’я на строк від 14 до 21 календарного дня протягом року, перебували в учбових відпустках – у розмірі 50% встановленого окладу, тарифної ставки;

– працівникам, які перебували на листках непрацездатності від 15 до 21 календарного дня протягом календарного року (з 01 січня по 31 грудня), що передує календарному року, в якому працівнику надається щорічна чергова відпустка, тимчасово переводились на легку працю за станом здоров’я на строк більше 21 календарного дня протягом року, перебували в учбових відпустках – у розмірі 25% встановленого окладу, тарифної ставки;

– працівникам, які перебували на листках непрацездатності більше 21 календарного дня протягом календарного року (з 01 січня по 31 грудня), що передує календарному року, в якому працівнику надається щорічна чергова відпустка – матеріальна допомога на оздоровлення не нараховується та не виплачується;

– працівникам, які перебували на листках непрацездатності більше 21 календарного дня протягом календарного року (з 01 січня по 31 грудня), що передує календарному року, в якому працівнику надається щорічна чергова відпустка, та тимчасово переводились на легку працю за станом здоров’я на строк більше 21 календарного дня протягом року, якщо така непрацездатність або переведення на легку працю пов’язані з отриманою виробничою травмою, що сталася в період 12 місяців до місяця уходу у щорічну чергову відпустку, із онкологічними захворюваннями, захворюванням на туберкульоз – у розмірі 100% встановленого окладу, тарифної ставки.

Підставою для розрахунку розміру матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної чергової відпустки працівникам є контрольні табелі обліку робочого часу працівників за попередній календарний рік.

При поділі щорічної чергової відпустки на частини, матеріальна допомога на оздоровлення нараховується та виплачується пропорційно кількості наданих працівнику днів відпустки.

У випадку звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він отримав матеріальну допомогу на оздоровлення, для покриття заборгованості працівника перед комбінатом, бухгалтерія здійснює відрахування із заробітної плати суми виплаченої матеріальної допомоги в рахунок невідпрацьованої частини року".

Пункт 2.24. Колективного договору, в редакції, затвердженій цією постановою, вводиться в дію з 03 травн