blog-thumb
  • 11 авг 2016

Для акционеров

Для проведення Загальних зборів акціонерного товариства необхідно, щоб для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій (кворум). Для участі у Загальних зборах акціонерного товариства скликаних на 11 серпня 2016 року зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 0% голосуючих акцій. Загальні збори акціонерного товариства не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму. Дата розміщення 12 серпня 2016 року